Home Mengenai Kami Fungsi Bahagian
Fungsi Bahagian PDF Print E-mail
Written by Pembangunan Administrator   
Thursday, 14 July 2011 14:42

BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK

• Menyediakan ringkasan projek.
• Memastikan perlaksanaan mengikut ketetapan UiTM.
• Menentukan perancangan mengikut peruntukan UiTM.
• Membantu UPP didalam penyediaan anggaran projek untuk kelulusan pihak kementerian.
• Mengawasi dan selaras kerja-kerja yang dilaksanakan oleh perunding.
• Membantu pengawasan & seliaan di tapak bina bersama perunding bagi menentukan spesifikasi & pelan bangunan di patuhi oleh kontraktor.
• Sediakan anggaran belanjawan terperinci & dapatkan peruntukan tambahan jika perlu.
• Bertanggungjawab bagi mengadakan rundingan semasa ke semasa dengan agensi Pusat Kerajaan untuk kelulusan dari segi piawaian & kos pelantikan perunding, hal-hal berkaitan dengan tender & kontrak.
• Menyemak & mengesah pembayaran kepada kontraktor & perunding serta memastikan semua projek Pembangunan di serahkan dengan cara teratur untuk diselenggarakan oleh Pejabat Pengurusan Fasiliti.

BAHAGIAN PENGURUSAN KONTRAK DAN KAWALAN KOS

• Pengurusan Belanjawan (peruntukan & perbelanjawan)
• Penyediaan Anggaran Kos & PDA, Dokumen Pra Tawaran, Tender & Sebutharga.
• Penyediaan Laporan Tender, Sebutharga, Rundingan Harga.
• Penyediaan Laporan Tender, Sebutharga, Rundingan Harga
• Penyediaan Senarai Bahan.
• Bayaran Kemajuan.
• Bayaran Yuran Iktisas.
• Bayaran Imbuhan Balik.
• Bayaran Pelbagai.
• Bayaran Pembelian Harta.
• Penyediaan Surat Tawaran.
• Penyemakan Bon & Insurans.
• Penyediaan Dokumen Perjanjian & Dokumen Kontrak.
• Pentadbiran Kontrak.
• Penelitian Isu Kontrak.


BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH

• Mendapatkan dan mengurus hartanah, operasi penggunaan hartanah dan baikpulih hartanah.
• Melupuskan hartanah untuk sektor Pengurusan Ruang Akademik, Pengurusan Ruang Am, Penilaian Ruang Perniagaan, Pengurusan Operasi, Pengurusan Aset & Pentadbiran Unit mengurus, mengemaskini dan merekod harta.
• Mengurus kemudahan, operasi dan aset secara sepusat menggunakan teknologi terkini sistem berkomputer, khasnya untuk strategik pengurusan kemudahan, rekod kemudahan, operasi dan aset.
• Mengurus modal dari sumber penyewaan tanah, ruang bangunan, peralatan dan kemudahan.
• Menjana sumber kewangan seperti mengambil kembali pengurusan ruang perniagaan untuk dikendalikan oleh unit, strategik pembangunan tanah untuk jangka masa pendek- contoh pengurusan ladang.
• Mewujudkan lebih banyak ruang perniagaan untuk keperluan pendidikan dan penyelidikan universiti.
• Mewujudkan anak syarikat dikenali “new-co” untuk mengendalikan perlindungan insuran bangunan, kakitangan, pelajar dan pihak ketiga di UiTM di bawah satu dana yang akan menguntungkan UiTM.


BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI DAN SUMBER MAKLUMAT

• Memastikan pensijilan ISO
• Memastikan aktiviti audit berjalan lancar di Pejabat Pembangunan seperti Audit Pensijilan ISO SIRIM, Audit Dalaman UiTM & Audit Negara.
• Memantau & menyediakan Laporan Status Kemajuan Projek RMK 9 & RMK 10 untuk KPT, Naib Canselor, Lembaga Pengarah UiTM, Mesyuarat Gugusan TNC, Mesyuarat PNC & Mesyuarat Pejabat Pembangunan.
• Mengawal selia Pembangunan & Penyelenggaraan BCIC.
• Menyediakan keperluan kemajuan projek melalui atas talian SPP II, ICU dan Jabatan Perdana Menteri.
• Menyediakan laporan inisiatif Projek RMK 9 & RMK 10.
• Menyelaras laporan tahunan Pejabat Pembangunan kepada Naib Canselor, Timbalan Naib Canselor(Penyelidikan & Inovasi) , Penolong Naib Canselor.
• Membuat perancangan & pengawalan bajet didalam RMK 9 & RMK 10 UiTM.
• Menganjur aktiviti berkaitan pembangunan kualiti di Pejabat Pembangunan.
• Menjadi urusetia JPPF, morning coffee, JTPK
• Pengurusan maklumat mengenai data data pembangunan fizikal di seluruh Malaysia.
• Mengkoordinasi dan mengawal penyelidikan yang dilaksanakan oleh Fakuliti menggunakan geran peruntukan Pejabat Pembangunan.

BAHAGIAN PROJEK PFI

Peranan utama Bahagian Projek PFI adalah bertindak sebagai pengurus projek dan juga sebagai sekretariat khas bagi menguruskan pelaksanaan projek-projek PFI bermula daripada peringkat permulaan (inception) hinggalah kepada peringkat penyerahan bangunan dan aset setelah tamatnya tempoh konsesi.

Pengurusan projek-projek PFI meliputi perkara-perkara berikut:-

 • Menyemak pelan induk kampus (disediakan oleh Konsesi) dan seterusnya mendapatkan kelulusan daripada Jawatankuasa Pelan Induk UiTM;
 • Mengurus dan menyelaras penyediaan ‘Statement of Needs (SoN)’ dan ‘Schedule of Accomodation (SoA)’ bagi tujuan penyediaan cadangan rekabentuk oleh pihak konsesi;
 • Mengurus, menyelaras dan menyemak input-input daripada semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) bagi mewujudkan SoN dan SoA yang komprehensif bagi      memastikan setiap keperluan-keperluan diambilkira dan diterjemahkan ke dalam rekabentuk;
 • Menyelaras input-input daripada pihak agensi-agensi pusat (central agency) seperti Kementerian Pengajian Tinggi, Unit Perancangan Ekonomi (EPU) dan Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS) bagi pelaksanaan projek-projek PFI;
 • Menyelaras dan menyemak keperluan-keperluan teknikal projek (termasuk peralatan dan perabot) semasa peringkat semakan teknikal bagi memastikan semua keperluan-keperluan teknikal diperolehi dan dipenuhi oleh pihak Konsesi;
 • Menyelaras dan menyemak klausa-klausa di dalam Perjanjian Konsesi (Concession Agreement);
 • Menyedia dan menyelaras keperluan bahagian Lampiran Perjanjian Konsesi;
 • Mempastikan, menyediakan, menjalankan dan menyelaras Bengkel Pengurusan Nilai (Value Management Lab) bagi setiap projek PFI samada dijalankan oleh Seksyen Pengurusan Nilai, Unit Perancangan Ekonomi atau oleh pihak Perunding Pengurusan Nilai. Didalam bengkel Pengurusan Nilai ini Konsep Rekabentuk (Design Concept) dan juga Konsep Rekabentuk Terperinci (Detailed Design Concept) yang dikemukakan oleh perunding yang dilantik oleh pihak konsesi disemak, dibincang serta dinilai bagi memastikan segala keperluan dan kehendak UiTM dipatuhi sepenuhnya, meliputi bidang – Arkitek, Sivil dan Struktur, Mekanikal, Elektrikal, ICT dan Telekomunikasi
 • Membantu pihak konsesi dan mewujudkan suasana ‘partnership’ dalam pelaksanaan projek PFI;
 • Menyemak PDA pihak konsesi sebelum diangkat ke EPU;
 • Bertindak sebagai pemantau kualiti pembinaan sepertimana yang termaktub di dalam  perjanjian konsesi;
 • Menyelaras keperluan fasiliti dan sistem berkaitan yang akan digunapakai oleh UiTM semasa tempoh konsesi (penyelenggaraan);
 • Memastikan hak-hak dan tangungjawab UiTM di bawah perjanjian konsesi  dilaksanakan;
 • Bertindak sebagai sekretariat untuk ‘Projet Monitoring Committee’ untuk setiap projek  PFI;
 • Menyelaras proses semasa peringkat penyiapan bagi memastikan bangunan dan aset-aset siap sepenuhnya dan berfungsi sebelum Sijil Penyiapan Kerja dikeluarkan;
 • Menghadiri setiap mesyuarat-mesyuarat berkenaan projek PFI seperti Mesyuarat Jawatankuasa Awam Swasta (JKAS), mesyuarat rundingan harga (EPU), mesyuarat rundingan perjanjian konsesi, mesyuarat rundingan teknikal.
 • Menghadiri setiap mesyuarat tapak bagi memastikan kualiti pembinaan dihasilkan oleh pihak Konsesi.
 • BAHAGIAN PENTADBIRAN

  • Berfungsi sebagai sekretariat Mesyuarat Pengurusan, Mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan Projek dan Mesyuarat Pra-JKE.
  • Mengurus dan mengemaskini fail. Rekod dan dokumen yang berkaitan.
  • Mengurus hal ehwal perkhidmatan staf seperti cuti, disiplin, maklumat peribadi, laporan prestasi, kebajikan dan urusan di luar kawasan.
  • Mengendali dan menyelaras program pembangunan staf.
  • Menyelaras program penggunaan kenderaan dan urusan penyelenggaraannya.
  • Menyelaras permohonan bajet pengurusan dan perjawatan.
  • Menyedia perkhidmatan kaunter.
  • Mengurus pengambialn staf kontrak dan urusan yang berkaitan.
  • Menyediakan perkhidmatan mencetak dan menjilid.
  • Mengurus hal ehwal berkaitan perolehan, kelengkapan pejabat, inventori kerosakan.
  • Memastikan keselamatan dan kebersihan pejabat.
  • Menyelaras penggunaan bilik mesyuarat.
  • Mengendali urusan wang panjar runcit.


   

  Last Updated on Tuesday, 29 May 2012 12:45
   

  Latest Events

  There are no upcoming events currently scheduled.
  View Full Calendar

  Mini Calendar

  October 2017 November 2017
  Su Mo Tu We Th Fr Sa
  Week 40 1 2 3 4 5 6 7
  Week 41 8 9 10 11 12 13 14
  Week 42 15 16 17 18 19 20 21
  Week 43 22 23 24 25 26 27 28
  Week 44 29 30 31

  Visitors Counter

  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterToday91
  mod_vvisit_counterYesterday416
  mod_vvisit_counterThis week1401
  mod_vvisit_counterThis month8319
  mod_vvisit_counterAll1097160